De dijk van de Oosterpolder

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1949

Beschouwingen en voorstellen omtrent de dwarsprofielen van de dijken. Twee hoofdpunten worden behandeld: de type van het profiel en de hoogte van de kruin en bermen.

19 p.
3 bijl.
(Nota / ZZW ; 212)