De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer : resultaten van de kartering uitgevoerd in 2019

M.A.M. Maathuis, D.B Kruijt, J. de Jong ; Bureau Waardenburg
Culemborg : Bureau Waardenburg
13-01-2020

28 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapportnummer 19-302
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)