De classificatie van gronden in de Wieringermeer

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), door A. Ovinge
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
1957

In 1934 werden de eerste bedrijven in de Wieringermeer verpacht. Om tot een betere differentiatie van de pachtsommen te geraken werd in 1939 begonnen met een classificatie (vaststelling productiewaardeverhoudingen) van de landbouwbedrijven. Bij de classificatie werd de pachtersstand ingeschakeld, d.m.v. de instelling van commissies van pachters. Bespreekt het werk van de commissies en de zich daarbij voordoende problemen.

17 p.
(Flevobericht ; A 3)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) op 22 september 1953
Met lit. opg.

Bijlagen