De Brouwersluis, langer sluiten in het najaar of niet? : gevolgen van het sluisbeheer op fysische en chemische parameters van het Grevelingenmeer

Hugo Niesing, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)
Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1995

Naar aanleiding van een verzoek van de beroepsvissers om de Brouwerssluis in het najaar gesloten te houden tot half november, wordt in dit rapport onderzoek verricht naar de gevolgen van het gesloten zijn van de sluis in de periode october tot en met december. Hierbij worden fysische en enkele chemische parameters t.a.v. de waterbalans, de stratificatie, het chloridegehalte en het zuurstofgehalte en de nutriënten van het Grevelingenmeer bestudeerd. Na een onderbouwing van het verzoek van de beroepsvisserij wordt het beleid en beheer in de afgelopen zeven jaar beschreven. Vervolgens komen de bestudeerde parameters en de meetgegevens in het algemeen en over de afgelopen zeven of vijf jaar aan de orde. Besloten wordt met een lijst van conclusies en aanbevelingen.

2 dln.
Rapport AX95.061 (AX 95.061)
Dl. 1: Hoofdrapport. - 34 p. : graf., tab.
Dl. 2: Bijlagen. - ongepag. :ill.
Met lit. opg.