De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1966

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1967

17 p.
bijl.
Nota 67.1