De betekenis van organische microverontreinigingen en metalen die hechten aan of worden opgenomen door submerse macrofyten voor hogere tropische niveaus

M.J. Vonk, Vrij Universiteit (VU), Vakgroep Oecologie en Oecotoxicologie
Amsterdam : VU
1993

34 p.
Fig., graf.
Met lit.opg.
Met samenv.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)