De betekenis van de Zuiderzeewerken voor de omliggende landstreken

A. Volker, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1951

Commentaar op de beschouwingen van de Commissie-Lovink (1922). De uitvoering van Lely's plan betekent niet alleen een vergroting van de bebouwbare oppervlakte van Nederland met 10% maar is ook van grote betekenis voor het oude land rondom de voormalige Zuiderzee. Er wordt ingegaan op een hernieuwd onderzoek naar de baten, welke van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee mogen worden verwacht.

3 p.
(Nota / ZZW ; 226)