De bepaling van de hydraulische randvoorwaarden t.b.v. de dimensionering van de inlaatsluis in de Volkerakdam

F. Langeweg ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
's-Gravenhage : RWS, DD
20-04-1970

5 p.
ill., bijl.
Nota (DDWT) W-70.072