De belasting van de Noordzee met verontreinigende stoffen 1980-1990

K.J. Wulffraat, Th. Smit, H. Groskamp en A. de Vries, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren en Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling en Directie Noordzee
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW) [etc.]
1993

Vanwege de groeiende behoefte aan gedetailleerde kennis t.b.v. de beleidsanalyse met het modelinstrument MANS is in een gezamenlijke studie een overzicht gemaakt van alle beschikbare input-data. De behandelde bronnen van verontreiniging in het zeemilieu zijn: rivieren, baggerspecie, direkte lozingen, dumping van afvalstoffen, verbranding, offshore, scheepvaart, atmosferische depositie, het Kanaal en de Atlantische Oceaan.

152 p.
ill. ; 30 cm
Rapport DGW-93.037
Op de kaft staat abusievelijk: verontreinigde