De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollands Diep : tegenwoordige en toekomstige situatie

P. Santema
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

Behandelt een methode voor de berekening van het zuurstofgehalte van rivierwater. Gaat in op de invloed van afvalwaterlozingen op het zuurstofgehalte.

16 p.
bijl., fig., tab.
Rapport nr. 25
Met lit. opg.