De begrenzing van de Z.polders en enkele opmerkingen

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1947

Stand van zaken rond de begrenzing van de zuidelijke polders. Behandeld worden de versmalling van het gebied tussen de Noordoostpolder en Zuidoostpolder, de sluizen in het Middenkanaal, de kunstwerken in en langs de rand van de polder, en de aansluiting Enkhuizen.

5, 10 p.
(Nota / ZZW ; 189)