De bedreiging van de prise d'eau van de Gemeente Middelburg door de duinafslag bij Oostkapelle

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Arrondissement Vlissingen, Studiedienst
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1951

14 p.
32 cm
4 bijl. Nota no. 51.1
(Supplement-nota 50.10 met bijl.)