De bedijking, ontginning en verpachting van de Braakman

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), door H.A.M.C. Dibbits, B. Verhoeven, D. Bakker, J. Duym, J. Kluytenaar, A. Smid
Zwolle : Tjeenk Willink
1957

H.A.M.C. Dibbits. De betekenis van de civieltechnische werken ten behoeve van de inpoldering van de Braakman; B. Verhoeven. De bodemgesteldheid van de Braakman; D. Bakker en A.C. Boer. De vegetatie van de Braakman; J. Duym met medewerking van J. Akkerman. De ontginning en de exploitatie van de Braakman gedurende de eerste twee jaren na het droogvallen; J. Kluytenaar en A. Smid. De bestemming, verkaveling en uitgifte der Braakmangronden.

75 p.
fig., tab.
Met een samenvatting in het Engels
(Van zee tot land ; 19)
Met lit. opg.