De arbeidsbezetting in 1958 op de landbouwbedrijven in de Noordoostpolder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), door A.G. Lindenbergh
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
1960

De grote vraag, waarvoor de Directie zich ten tijde van de eerste verpachtingen zag gesteld, was hoe groot de behoefte aan arbeidskrachten zou zijn op de landbouwbedrijven en hoeveel woningen er voor de aan te trekken arbeidskrachten zouden moeten worden gebouwd. In het voorjaar van 1959 werd daarom door de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) een onderzoek ingesteld naarde arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven in de Noordoostpolder. Het onderzoek had betrekking op de arbeidsbezettting in 1958 en werd ingesteld op de bedrijven die in de periode 1947 t/m 1956 in pacht waren uitgegeven.

[46] p.
tab.
(Flevo-Bericht ; A no. 18)
Met samenvatting

Bijlagen