De afvoerverdeling van het opperwater over de boven- en benedenrivieren in het Deltagebied

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Afdeling Waterhuishouding, W.A.A. van Eyden

1964

De afvoerverdeling van het opperwater over de boven- en benedenrivieren voor en na uitvoering van het Deltaplan en de Rijnkanalisatie.

2, [38] p.
38 bijl., graf.
(Nota Whh-42)