De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : tiende album

samengest. met medew. van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzeewerken
Amsterdam : Holdert
1939

Het werk aan de Noordoostpolder wordt belicht.

68 p.
foto's, krt.