De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : eerste album vervolg

samengest. met medew. van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzeewerken
Amsterdam : Holdert
1930

Dit boek beoogt een indruk te geven van het nationale werk van de afsluiting en de gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.

56 p.
foto's, krt.