De afneming van het Noorderstrand van Walcheren nabij Oostkapelle en de verdediging daartegen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Arrondissement Vlissingen, Studiedienst
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1950

45 p.
bijl.
Nota 50.10