De afmetingen van den mond van IJssel en Zwarte Water tusschen Urkerland en Zuidoostpolder

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1946

Beschouwing van de situatie rond de waterafvoer van de IJssel en Zwarte Water van belang voor de bepaling van de afstand tussen de dijk Urkerland en de dijk Zuidoostpolder. Behandeld worden dwarsprofiel, verval en stroomsnelheid van deze rivieren.

4 p.
1 tek.
(Nota / ZZW ; 179)