De aansluiting van den zuidwestelijken polder bij Hoorn

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Zuidelijke polders, door J.P. Mazure

1943

Behandeling van vier uitgewerkte ontwerpplannen (met kostenbegroting) voor de aansluitingsverbinding (over land en water) bij Hoorn van de aan te leggen zuidwestelijke polder, gezien de te verwachten centrale verzorgingsfunctie van deze plaats.

46 p.
fig., tab.
11 bijl. (krtn.)
(Nota / ZZW ; 169)
(Notagroep III Stedebouwkunde en sociografie ; no. 4)