De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren

K.F. Valken, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

De schermdijk is de dijk die langs de zuidzijde van de Biesbos loopt. De aanleg houdt verband met de bedijking van de Brabantse Biesbos en de hoogwatervrijmaking van de vaste wal in Noord-Brabant. Bespreekt tevens het voor dit gebied uit te voeren stuwplan.

14 p.
bijl., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1952.)13