De aanleg van de 2e Oostvaardersdijk

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1976

Besproken worden een aantal aspecten die verband houden met het al dan niet aanleggen van een tweede Oostvaardersdijk. Deze aspecten zijn de waterhuishouding en de zouthuishouding, de waterkwaliteit en de kosten-baten alternatieven.

9, XXII p.
bijl., graf.,krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-113 Bbw)
Met samenvsatting
Met lit. opg.