Dankzij de dijken : fase 2 : ontwerphandreikingen voor groene rivierdijken in het benedenrivierengebied

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), R. de Koning, E. Hendriks, Robbert de Koning Landschapsarchitect BNT
Oosterbeek [etc.] : Robbert de Koning Landschapsarchitect BNT ... [et al.]
2003

Een beschouwing wordt gegeven van de ruimtelijke ontwerpopgave van de groene rivierdijk, gevolgd door het benoemen van de benaderingswijzen en de relevante ontwerpthema's. Ook wordt gezocht naar specifieke combinaties van de benaderingswijzen en de ontwerpthema's. Voor de drie benaderingswijzen in een ideeënschets gemaakt waarbij de keuzemogelijkheden voor de rivierverruimende maatregel 'Groene rivier' operationeel zijn gemaakt.

35, [4] p.
fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) en Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Begeleiding M. van Buuren en C. van Drimmelen