Evaluatie crisisbeheersing Grave : crisisbeheersing in de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw bij Grave

P. van Zanten, E. van der Reijden, M. Slot, M. Kamphorst, F. Duvekot ; [Onderzoeksbureau] Berenschot
(S.l.) : Berenschot
13-07-2017

+ bijl. Feitenrelaas
54 p.
bijl.
Binnen het Ministerie van IenM zijn de onderdelen Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN), Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS, ON), DCC I&M, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO), Rijkswaterstaat Bestuursstaf (RWS, BS), Rijkswaterstaat Verkeer Watermanagement (RWS, VWM), LAC Scheepvaart, DCO, DCC-IenM, DGRW en DGB betrokken bij de evaluatie