Corridors tussen de regio's Amsterdam, Almere en 't Gooi (CRAAG) : verkeerskundige strategische verkenning

DHV Milieu en Infrastructuur, W. Brouwer, J. van den Bosch, P. Nijhout...[et al.]
[S.l.] : DHV Milieu en Infrastructuur
1995

Nagegaan is welke infrastructurele maatregelen een einde kunnen maken aan de filevorming en overbelasting van het openbaar vervoer in de spitsperioden in het gebied tussen de regio's Amsterdam-Almere-'t Gooi. Tevens is de problematiek bekeken binnen de context van de sociaal-economische ontwikkeling van Almere. Met behulp van het Noordvleugelmodel, een verkeers- en vervoersmodel, waarmee de effecten van alternatieve ontwikkelingen kunnen worden voorspeld, is een aantal mogelijke scenario's doorgerekend.

34 p.
12 bijl.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH) en Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)