Corridor studie N201 : verkeersproblematiek tussen Hoofddorp en de A2

A.W. van Hattum,

1996

In het masterplan wordt een inventarisatie van de verkeers- en vervoersproblemen gegeven aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria met het jaar 2010 als tijdhorizon. Mogelijke oplossingsrichtingen voor lange en korte termijn worden aangedragen. Waarna men aanbevelingen doet ten aanzien van de meest kansrijke oplossingen op basis van onder andere financiële haalbaarheid en effectiviteit. Het ondergronds logistiek systeem dat de bloemenveiling Aalsmeer met Schiphol moet gaan verbinden komt ook aan de orde evenals de Zuid-tangent.

85 p.
krt.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Provincie Noord-Holland en diverse gemeenten aan de N201