Consumentengedrag in Ens en Biddinghuizen : een onderzoek van de Sociografische Afdeling naar de koopgewoonten op nieuw land

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Verslag van een onderzoek naar het consumentengedrag in de dorpen Ens (Noordoostpolder) en Biddinghuizen (Oostelijk Flevoland). De centrale vraagstelling bij dit onderzoek was: in welke plaatsen de consument zijn goederen koopt of bepaalde diensten laat verrichten en in welke mate hij dit doet. In dit kader is het vooral belangrijk te weten in hoeverre de polderbewoners zich bij hun inkopen richten op respectievelijk enerzijds Ens, Emmeloord en het oude land, anderzijds Biddinghuizen, Dronten en het oude land. Bij het onderzoek is tevens aandacht besteed aan de motiveringen, ten einde de achtergrond van het kooppatroon te kunnen begrijpen.

IV, 63 p.
fig., tab.
(Flevo-Bericht ; no. 52)
Met samenvatting
Lit. opg.