Consequenties voor het milieu door de bochtafscheiding bij het nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor waterkwaliteitsbewakingen

H.L.F. Saeijn, R. Klomp, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Deltadienst, afdeling Milieu- Onderzoek

1972

De natuurwetenschappelijke betekenis van de Westerschelde en buitendijkse terreinen wordt aangegeven. Er wordt dieper ingegaan op de consequenties van het afsnijden van het nauw Bath voor de natuurterreinen. Het huidige onderzoekprogramma voor waterkwaliteitsbewaking wordt beschreven en er worden aanbevelingen gedaan voor het toekomstige programma.

29 p.
tab. ; 30 cm
Lit. opg. : p. 14. - Nota DDMI-72.20. - Nota 20-72