Concept algemeen rapport onderzoek "Nucleaire vergelijkingsmetingen"

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswegenlaboratorium (RWS, RWL)
Delft : RWS, RWL
03-04-1970

In het 2e halfjaar van 1970 werden in het totaal een viertal nucleaire apparaten onderzocht, n.l.:
de Troxler.
de Viatec.
de Nuclear Enterpr
de Nuclear Chicago
Voor een beschrijving van deze apparatuur wordt verwezen naar de afzonderlijke rapporten 70-71-02, -03 en -04. In dit rapport zullen op de volgende punten de verschillen van de apparatuur in beschouwing genomen worden

4 p.
ill.
Rapport Z.O. 70-71-02/04
Zandbed en ondergrond