Commentaar van J.J. Dronkers met naschrift auteur op "Electrische nabootsing van getijden" door J. van Veen

J. van Veen, J.J. Dronkers, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

1946

4 p.
Overdruk uit het Weekblad "De Ingenieur", no. 17, 1946, Bouw- en waterbouwkunde 8