Circulaire objecten

J.B. Jutte, B. Mentink, W. Timmerman Royal HaskoningDHV
Amersfoort : Royal Haskoning
15-03-2019

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent veel voor de wijze waarop Rijkswaterstaat de renovatie, het onderhoud en eventueel de aanleg van nieuwe objecten aanpakt. Royal HaskoningDHV heeft verkend wat de meest kansrijke en impactvolle maatregelen zijn om bruggen, viaducten, dijken, oeverbescherming en sluizen circulair te maken. Ook is uitgezocht hoe Rijkswaterstaat de maatregelen moet implementeren, bijvoorbeeld een toevoeging of aanpassing van de vraagspecificatie.

78 p.
Referentie: T&PBG2285R001D0.2
Status: 1.0/Definitief
Projectnummer: BG2285
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)