Circulaire innovaties GWW

M. van Leeuwen [...et al.] ; NIBE Research
Bussum : NIBE
22-09-2018

Doel van het onderzoek is om een overzicht te krijgen van de huidig beschikbare en op korte termijn beschikbaar komende (deels) circulaire oplossingen, die kunnen worden toegepast op het RWS areaal. Dit overzicht van oplossingen moet gevalideerd worden op basis van een aantal indicatoren, zoals de mate van circulariteit, haalbaarheid en geschiktheid voor brede toepassing. Nevendoel is een breed overzicht van huidige en toekomstige circulaire oplossingen, het neerzetten van een basis voor het inrichten van een continu proces voor het inventariseren van circulaire toepassingen en het inrichten van vervolgstappen in het innovatieproces om circulaire innovaties te stimuleren.

55 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Project 28.026.18.09.011
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)