Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra

M. Crielaard, C. Vorstman ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; M. Kerkstra, C. Luijten, W. Schutte ; Gemeente Rotterdam
Civiele Techniek
12-2018

Circulair ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief biedt de infrasector kansen. Dit artikel geeft een invulling aan dit waardeperspectief vanuit circulair ontwerp. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie.

In: Civiele Techniek. - Jrg. 72, nr. 8 ; p.38-42