Chloridegehalten IJsselmeer 1933-1966

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW)
[Lelystad] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1970

Het verloop van het chloridegehalte van het IJsselmeer in de periode 1933-1966 is met behulp van water- en zoutbalansen per maand (vanaf 1962 per dekade) berekend, zoals aangegeven in de nota nr. B 67-1. De berekeningen zijn uitgevoerd onder de volgende aannamen: 1. Klein IJsselmeer 1200 km2. 2. stuwprogramma IJssel 300 m3/sec. 3. geen voorraadvorming op het IJsselmeer. 4. constante zoutbelasting van de Rijn 325 kg/sec. 5. constante zoutbelasting van het IJsselmeer door bronnen buiten de Rijn 120 10 tot de 6 kg/maand. De resultaten zijn weergegeven in de tabellen Ia t/m Ic en II. De tabellen Ia t/m Ic geven over de periode 1933-1961 per maand: a. het chloridegehalte C0 van het meer aan het begin van de maand, uitsluitend als gevolg van de zoutbelasting van de Rijn. b. het chloridegehalte C1 van het meer aan het begin van de maand ten gevolge van de totale zoutbelasting. c. het gem. chloridegehalte CL van de Rijn over de maand. Tabel II geeft dezelfde grootheden in de periode 1962-1966 per dekade.

2, [6] p.
bijl., tab.
(Nota / ZZW ; B 69-15)
Bevat ook: Zoutbelasting IJsselmeer excl. Rijn : aanvulling op notitie B 69-15