Lichtkogel trenddossier: China : de invloed van China op onze infrastructuur

L.M. van Kralingen (red.) (etc.) ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
[S.l.] : RWS
12-2019

In deze Lichtkogel gaan sinologen, politicologen, nationale en internationale ondernemers, diplomaten en andere deskundigen in debat en op zoek naar antwoorden op verschillende vragen: Wat is eigenlijk de impact van de nieuwe zijderoute op het goederenvervoer en de logistieke centra in Nederland? Hoe verloopt de samenwerking met Chinese bedrijven binnen en buiten Nederland? Wat kunnen wij van China leren en hoe verhouden de Chinese en Westerse cultuur zich tot elkaar?

59 p.
Jrg. 6, nr. 2 (december 2019)
Opdrachtgever Rijkswaterstaat: Programma Strategische Verkenningen
ISSN 2665-9549