Chemische onkruid- en insectenbestrijding in Oostelijk Flevoland in 1966

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door J. IJzer en W.J. Koster
[Kampen] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Er wordt ingegaan op verschillende bestrijdingsmethodes van insecten en onkruiden in Oostelijk Flevoland, waarbij ook de kosten ervan besproken worden.

16 p.
bijl., foto's, tab.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 64)