Chemische onkruid- en insectenbestrijding in Oostelijk Flevoland in 1968

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreactie, door W.F. Hildebrand en J. IJzer, red. W.J. Koster
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1969

Er wordt ingegaan op verschillende bestrijdingsmethodes van insecten en onkruiden in Oostelijk Flevoland.

12 p.
bijl., tab.
(Interne Rapport / R.IJ.P. ; no. 140)