Chemische onkruid- en insectenbestrijding in Oostelijk Flevoland in 1967

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling, door W.F. Hildebrand en J. IJzer, red. W.J. Koster
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1968

Er wordt ingegaan op verschillende bestrijdingsmethodes van insecten en onkruiden in Oostelijk Flevoland, waarbij ook de kosten ervan besproken worden.

17 p.
bijl., foto's, tab.
(Interne Rapport / R.IJ.P. ; no. 95)