Chemisch onderzoek van het laboratoriumvervuilend stof uit het luchtverversingssysteem in de R.IJ.P.-laboratoria

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door W.F. Keijzer
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1983

Om na te gaan in welke mate vervuild wordt en of het laboatoriumvervuilend stof afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van de chemische analyse, is in verschillende laboratoriumvertrekken dat stof verzameld en onderzocht op enkele metalen.

15, [2] p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-13 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.