Chemie en mineralogie van grondstoffen voor hoge-sterkte beton

M.A.T.M. Broekmans, Nebest
Groot-Ammers : Nebest
1996

Onderzoek uitgevoerd aan grondstoffen voorbestemd voor gebruik in hoge-sterkte beton van klasse B85 voor een nieuw uit te voeren brug te Burgerveen. Aanleiding van het onderzoek waren de recente negatieve ervaringen met aantasting van betonconstructies door alkali-silica reactie, en tevens de relatieve onbekendheid alsmede het gebrek aan lange-termijn ervaring met de duurzaamheid van hoge-sterkte beton. Conclusie is dat het uiteindelijke beton niet vatbaar is voor een schadelijke alkali-silica reactie, mits correct en met adequate aandacht uitgevoerd.

67 p.
foto's, bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Bouwdienst Rijkswaterstaat (BD)
Met lit.opg. : p. 66-67
Rapportnr.: C1264-13