Cercosporella bestrijding met Benlate in wintertarwe op kavel C 37 t/m 39 in 1973

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, [Sectie Gewasbescherming]
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1973

tab.
(Werkdocument ; 1974-96 B1)