Captive model tests in still water for a 200,000 DWT tanker

G. van der Werf ; Netherlands Ship Model Basin (N.S.M.B.) = Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP)
Wageningen : NSP
1970

15 p.
ill., fig.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
Rapportnr.: 70-262-GBT
Ship Model No. 3797