Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen : Handboek CIA

N.C. Henkens, G.W. Tamminga ; Grontmij
[Rijswijk] : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
30-07-2015

Beschikbaar stellen van kennis en inzichten van capaciteitswaarden van autosnelwegen in NL voor wegontwerp, verkeersmanagement en input voor verkeersmodellen.

149 p.
Versie 4 kader nr. 944 van WWAO, vervangt versie 3, uitgevoerd door Grontmij
Definitief