Bundel RWS/SPECS

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD).
Zoetermeer : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD)
1999

Bevat produktspecificaties (SPECS). Is een specificatiesysteem dat is opgezet om de eisen die RWS aan materialen stelt vast te leggen. Bovendien is het een methode om aan te geven met welke keuring de gespecificeerde kwaliteit moet worden aangetoond. Omschrijft de kwaliteit en de vereiste keuring van bouwmaterialen.

verschillende pagineringen
ill., tab.
Losbladige uitg.