Buitenhaven Scheveringen

H.A. Ferguson ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Velzen : RWS, BER
1967

Bevat:
Ontwerp buitenhaven van Scheveningen : samenvatting resultaten vooronderzoekingen;
Rapport buitenhaven Scheviningen : vaststelling van het uitvoeringsdwarsprofiel voor de nieuwe havendammen te Scheveningen;
Nota inzake de uitvoering van de werken ten behoeve van de havenmond te Scheveningen;
Inzet hoofdmaterieel en tijdschema bij de bouw van de nieuwe havendammen te Scheveningen;
Werktereinen Scheveningen;