Broedvogels in Nederland 2010

Boele, A., J. van Bruggen, A. van Dijk, F. Hustings, J.W. Vergeer, L. Ballering, C. Plate ; SOVON Vogelonderzoek Nederland
Nijmegen : SOVON
2012

Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2010

136 p.
ill.
Met lit.opg.
Sovon-rapport 2012/01
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat Waterdienst en de provincies