Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2018

A. van Kleunen, V. de Boer, S. Deuzeman, M. Sluijter, T. Sluijter ; Sovon Vogelonderzoek Nederland
Nijmegen: SOVON
2018

30 p.
Sovon-rapport 2018/42
RWS rapportnr.: BM 18.21
In opdracht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)