N35 Nijverdal-Wierden : van verkenning naar planuitwerking

M. Strootman ; [Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)]
[S.l.] : [RWS, ON]
10-2015

Informatie over de stand van zaken en de mogelijkheden van het indienen van zienswijzen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport N35 Nijverdal-Wierden.

6 p.
ONO815LV058