BRL 9306 : nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-attest-met productcertificaat voor Zand uit baggerspecie voor toepassing in GWW-werken en het KOMO-productcertificaat voor Zand uit baggerspecie voor toepassing in beton- en metselwerken


Ede : Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW)
05-12-1999

Eisen met betrekking tot de technische eigenschappen van zand uit baggerspecie in de betreffende toepassing. Verder zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot de milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van zand uit baggerspecie, zoals in het Bouwstoffenbesluit en de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit zijn gesteld.

63 p.
ill.
BRL 9306
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit
Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Certificering 16-02-1997