Bouwstenen professionele inspecties : handreiking voor het organiseren van inspecties : organisatie deel

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Amersfoort (etc.) : STOWA
2012


De Handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit drie delen: het Organisatie deel, het Technisch deel en het Standaard inspectieplan. Dit document is het Organisatie deel. Het biedt de medewerker beheer, die belast is met het organiseren en (laten) uitvoeren van inspecties van waterkeringen, handvatten voor het opstellen van (delen van) een inspectieplan. Het inspectieproces kent vier deelprocessen: waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren. Deze processen worden in deze Handreiking beschreven, en wordt ingegaan op de inrichting en organisatie van de processen en hoe deze kunnen worden geoptimaliseerd.

(STOWA rapport ; PIW 2012-13)
62 p.
Fig., ill.
ISBN 9789057735653